Informace o nás

  • Podporujeme spolupráci, sdílení a předávání zkušeností mezi lektory konstelací.

  • Podporujeme rozvoj metody  systemických konstelací v České republice.

  • Sdružujeme odborníky pracující s metodou systemických konstelací v celé řadě oblastí (partnerství, rodina, práce, zdraví, osobní rozvoj).

  • Usilujeme u našich členů o kvalitní kontinuální vzdělávání, supervizi  a dodržování profesních a etických standardů.

  • Naší snahou je propagace metody systemických konstelací  mezi odbornou i laickou veřejností.  

Pro zájemce o členství

  • řádnými členy ČASK se mohou stát facilitátoři rodinných konstelací s ukončeným výcvikem v rodinných a systemických konstelacích
  • podporujícími členy ČASK se mohou stát příznivci metody systemických konstelací, kteří podporují ČASK a jeho cíle

Máte zájem o členství v respektované odborné společnosti?

Máte otázky ohledně konstelací?

řádnými členy ČASK se mohou stát facilitátoři rodinných konstelací s ukončeným výcvikem v rodinných a systemických konstelacích
podporujícími členy ČASK se mohou stát příznivci metody systemických konstelací, kteří podporují ČASK a jeho cíle
 
 
Máte ukončený výcvik v rodinných a systemických konstelacích?
 
Máte zájem o členství v respektované odborné společnosti?
 
Máte otázky ohledně konstelací?

Své dotazy pište na email: infocask@seznam.cz

Další informace viz: