VÝCVIK RODINNÉ KONSTELACE - 1. OSOBNÍ ROZVOJ s Jaroslavem Simonem

27.03.2015 09:00

Výcvik je vhodný pro odborníky i pro laiky, a pro všechny ty,

kteří chtějí pracovat na sobě. Důraz je proto kladen na osobní

rozvoj a růst. Budeme vycházet z potřeb účastníků a s pomocí

konstelací pracovat s jejich tématy. Účastníci se naučí, co platí

v rodinných systémech, a v systémech obecně, a to tím

nejefektivnějším možným způsobem - vlastním prožitkem. Pro

zájemce bude navazovat výuka lektorů rodinných konstelací.

DÉLKA

100 hodin, 4 víkendy

OBSAH

Prakticky pomocí konstelací a krátkých cvičení (90 hodin)

projdeme nejdůležitější témata - práce s předky, s rodiči, s

partnery, s dětmi a se sebou samými. Budeme věnovat

speciální pozornost ošetření témat - rozvod, nevěra, předčasná

úmrtí, potraty a interrupce, těžké osudy, rodinné zátěže, včetně

případného doporučení dalšího postupu a vhodné terapie.

V rámci teorie (10 hodin) projdeme témata: systém, systémové

zákonitosti, rodinný systém, hierarchie v systému, rovnováha v

systému, systémové vlivy, vědomí a nevědomí systému, předci,

rodiče, partnerství, já, děti, manželství, nevěra, předchozí a

další manželství, adopce, rozvod, domácí násilí, dědictví,

bolest, vina a odpovědnost, pachatel a oběť, sexuální

zneužívání, trauma, nemoci, těžké osudy, tragická úmrtí, potraty

a interrupce, sebevražda, vražda, vliv mrtvých, kletba a prokletí,

rodinná tajemství, rodinná tabu, vězení, válka, osud

CÍL

Výcvik bude mít pro každého účastníka osobní přínos a přinese

mu praktickou znalost základních zákonitostí pro jeho roli dítěte,

partnera i rodiče. Metoda Rodinných konstelací je jedním z

nejintenzívnějších způsobů, jak se vnitřně posunout ve vztahu

k rodičům, partnerovi, dětem, sobě, světu, s reálným

konkrétním dopadem v každodenním životě. Účastníci na

vlastní kůži zažijí a naučí se ty nejsilnější emoce - lásku a vděčnost,

a ty nejdůležitejší hodnoty - pokoru a úctu.

 

Rodinné konstelace vede PhDr. Jaroslav Simon, kouč a psycholog, pracuje s konstelacemi od roku 2002.
Autor knihy Rodinné konstelace. Tok lásky.
Člen rady České asociace systemických konstelací

CENA

3.500,- Kč / víkend, celkem 14.000,- Kč
 
TERMÍNY
27. - 29. března, 12. - 14. června, 18. - 20. září,
20. - 22. listopadu 2015

 

Autor: Jaroslav Simon
Akce od: 2015-03-27, 09:00
Akce do: 2015-03-29, 18:00
Místo: Praha  a okolí
Kraj: Praha
Lektor: Jaroslav Simon
Země lektora: ČR
Organizátor: Eva Skaláková
Telefon:                728 380 484
E-mail: skalakova.eva@centrum.cz
Web: www.jaroslavsimon.cz
Cena: 3500 Kč