Šimanovský Zdeněk

 

Mgr., MgA Šimanovský Zdeněk

 

E-mail:

zdenek@simanovsky.cz

Telefon:

+420 603 750 017     

Absolvované tréninky:

 

 

IPIPAPP při FF UFP Olomouc - výcvik v integrativní psychoterapii (1996)

výcvik v systemických a rodinných konstelací u Jana Bílého (2007)

výcvik v konstelacích u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara (2009)

Web:

www.simanovsky.cz

Vzdělání:

 

Dramaturgie divadla DAMU (1975)

jednooborová psychologie FF UFP Olomouc (2000)

Povolání:

psycholog, lektor, muzikoterapeut

Čl. v profes. společnostech:

 

ČASK,CZMTA,WFMT

Konstelační praxe od roku:

 

pravidelně od roku 2007

 

       Místo
     působení:

 

Praha, celá ČR, Slovensko /nepravidelně/

 

   Konstelační 
     orientace:

poradenská, klinicko-psychoterapeutická
 

Informace:

 

 

Vystřídal jsem různé profese, včetně ošetřovatele v psychiatrické léčebně /2 roky/ a práce na lince důvěry v krizovém centru pro děti a pro dospělé /10 let/. Externě vedu semináře na PedF UK a práci na sobě vnímám jako nezbytnou pro svůj růst a pro práci s lidmi na skupinách i v soukromé praxi.