Nandrážiová Anna

Nandrážiová Anna

Jméno: Ing. Anna Nandrážiová

Povolání: průvodkyně v osobním rozvoji, terapeutka (i regresní), konstelatérka

Konstelační orientace: konstelace rodinné, vztahové, pracovní, finanční, zdravotní, konstelace vnitřních subpersonalit a aspektů, astrokonstelace, konstelace traumat, konstelace snů

Místo působení: Praha, Pardubice, Brno

Konstelační praxe od: 2016

Absolvované kurzy v oblasti systemických konstelací:

  • Konstelační výcvik u Bhagata Zeilhofera, 2 roky: 2015-2016

Další vzdělání: 

  • Vysoká škola technická v Košicích
  • Univerzita nové doby kontinuálně od roku 2004

Členství v profesních společnostech: Mezinárodní asociace pro studium snů

Osobní medailonek: Studiem a zkušenostmi v oblasti seberozvoje, psychoterapie, holistiky a spirituality se intenzivně zabývám od roku 2003. Spolu se studiem, osobními zkušenostmi a osobní transformací jsem také postupně měnila zaměření své práce na současnou profesi průvodkyně v osobním rozvoji, terapeutky a konstelatérky. Mou specializací v osobních sezeních či v konstelacích je práce s vnitřními osobami, regresní terapie do prenatálu, porodu i minulých životů a práce se sny. Vnímám, že mám nadání pomáhat klientům prohlubovat spojení se svou zdravou přirozenou podstatou, se svými zdroji, aby měli dobrou sebereflexi a mohli žít smysluplný život ve vnitřním klidu i radosti.

Email: anna.nandrazi@gmail.com

Telefon: 602 386 900

Webové stránky: www.zpetksobe.cz

Facebook: https://www.facebook.com/zpetksobe