Lorencová Radomila

Lorencová Radomila

jméno:    Mgr. Radomila Lorencová

e-mail:    radomilalo@gmail.com

telefon:    +420 606 354 309     

web:        www.radomila.cz

vzdělání:    jednooborová psychologie na FF UK

povolání:    Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

členství v profesních společnostech:    Český institut pro supervizi (ČIS), ČASK

absolvované tréninky:    Výcvik rodinných konstelací (V.Kučerová), Sebeprojasňující výcvik – rod.konstelace (Moa Doris G.), Výcvik systemického přístupu ke klientovi (Strnad, Úlehla), Výcvik integrované supervize ČIS, Trenérský a supervizní výcvik ve VTI – videotrénink interakcí

konstelační orientace:

oblast působení:

konstelační praxe od roku:    2008

 

informace:    Co nabízím: práce s jednotlivci (dospělí, dospívající, děti včetně dětí s postižením), páry, celé rodiny, pracovní kolektivy, skupiny (ženské skupiny, skupiny dospívajících s různými "jinakostmi"), týmy. Při práci využívám celostní, systemický a hlubinný přístup - individuální systemika (práce s vnitřními částmi-osobami), konstelační práce (převážně multidimenzionální, pracovní-případové), práce s tělem a dechem, práce s emocemi (emoční doprovod a podpora), práce s traumaty. Při práci používám hudbu, tanec, pohyb, imaginaci, meditaci. Léta používám metodu VTI (videotrénink interakcí) v rodinách, na školách, v pracovních kolektivech, týmech pečujících. Vedu supervize individuální, týmové, skupinové, převážně případové. Kromě hlubinné práce se pohybuji na poli školního poradenství i diagnostiky (předškolní i školní věk), sociálních služeb (neziskové organizace) a klinické praxe.