Zrcadlo našeho prožívání - víkend systemických konstelací se Zlatou Šramovou

11.10.2014 10:00

Prostřednictvím účasti v konstelacích  se můžete navrátit k vlastní přirozenosti, kráse, aktivitě a intuici, vnímat znovu úctu k většímu celku a lépe se orientovat v sobě i ve světě.


Systemické konstelace pomáhají nahlédnout, jak nás ovlivňuje prožívání a historie ostatních členů rodiny, s nimiž jsme spjati po celé generace, ačkoli si to neuvědomujeme, a uvést systém do opětovné harmonie. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. Při tom Vás i další členy rodiny zastupují ostatní návštěvníci semináře.

Konstelace jsou zážitkovou metodou práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, abstraktním atd.), v bezpečném prostředí, pod vedením zkušené terapeutky. Tato metoda využívá prostorové uspořádání prvků (elementů), přičemž umožňuje uvidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku. Protože jednotliví zástupci mnohem více slovně vyjadřují svoje prožívání, máte možnost nabýt hlubší uvědomění týkající se vašeho rodinného (nebo jiného) systému nebo například lépe pochopit váš příznak (bolest zad, atopický exém apod.)


 

Během semináře se účastníci, jejichž systémy se postaví, vyberou losem. Během semináře postavíme 7 – 8 konstelací. Na semináři se budou podílet i zkušení frekventanti výcviku v systemických konstelacích, kteří budou vést některé systémy pod přímou supervizí lektorky semináře. Klient bude předem vědět, kdo bude vést systém jako terapeut.

 

Lektorka: PaedDr. Zlata Šramová, psychoterapeutka a léčebná pedagožka pracovala 17 let v oblasti psychiatrie a věnovala se psychoterapii a resocializaci pacientů s diagnózou schizofrenie a pacientům závislých na alkoholu. V současnosti se orientuje na práci se staršími, zejména s dg. Alzheimerovy choroby, s umírajícími, s lidmi po těžkých traumatech a nadále se věnuje i soukromé psychoterapeutické praxi. Učí na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě.

Absolvované výcviky: výcvik dynamické psychoterapie, procesorientované psychoterapie, psychodramatu, arteterapie. Spolupodílí se na výcvicích NLP spojených s procesovou prací, organizuje a vede semináře systemických konstelací podle Berta Hellingera a jeho žáků. Zajímá se o mytologii, pohádky, tradiční lidovou tvorbu, publikuje v této oblasti a využívá ji ve své psychoterapeutické práci. Je držitelkou evropského certifikátu psychoterapie.

 

Kdy: sobota 11.10. 10-19 hod., neděle 12. 10. 9-15 hod.

Kde: centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 - Vršovice

Cena: Cena za seminář je 1 800 Kč, po individuální domluvě možnost účasti i jeden den. Sleva pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené je 20%.

Přihlášky: Na email helena.jirankova@gmail.com, uveďte prosím i svůj telefonický kontakt a fakturační údaje. Platba je možná převodem na účet s číslem: 180180394/0300, nebo hotově na místě.