Večerní konstelace traumatu

29.05.2014 17:00

O této akci:
Večer tématických systemických konstelací pro ty, kteří si přejí najít cestu z traumatického příběhu, který prožili nebo žijí. To, co se v našem životě už stalo, nemůžeme změnit, ale můžeme ovlivnit to, jak se s tím vyrovnáme.

Přihlásit se může kdokoli. V rámci večera se staví dva systémy vylosovaným zájemcům, třetí systém je možné si předplatit. Pokud si nikdo stavění nepředplatí, bude se i třetí systém losovat. Není nutné, aby se všechny tři konstelace týkaly traumatu, pokud právě řešíte něco jiného a je to pro Vás důležitější.

Pokud stojíte o stavění svého systému, přineste si s sebou své téma (zakázku). Pro úspěšnou práci je důležité znát podstatné události v rodině a to až několik generací zpátky. Zejména se jedná o nestandardní a předčasná úmrtí v rodině, sebevraždy, duševní a těžké nemoci, vydědění, závažné události z války, politické perzekuce, násilí, potraty, zvláštní a těžké osudy, významné události vlastního života jako průběh vlastního porodu apod.


O traumatu:
K traumatizaci dojde, když zažijeme extrémně silnou emoci, kterou však v danou chvíli nedovedeme zpracovat. Možná jsme ještě moc malí nebo zatím nemáme přístup ke všem možnostem řešení. V rámci traumatizace se určitá část naší "duše" odštěpí, a zůstává izolovaná v nevědomí, bez léčení a tolik potřebné podpory. Jiná část "duše" se nastaví do módu přežití, která zajišťuje, abychom byli v životě více nebo méně funkční, je však neustále ve střehu a chrání nás různými strategiemi uhýbání, kontroly a iluzí. A vedle toho všeho pak někde hluboce uvnitř přežívá v tiché izolaci ještě naše zdravá část, která nedostává šanci přispívat k žití či léčení, neboť traumatizovaná a přežívající část nevěří, že ještě existuje něco zdravého.


O konstelacích traumatu:
Konstelace traumatu umožňuje v bezpečném prostředí, pod vedením zkušeného terapeuta izolované části znovu propojit a vytvořit celek. Vynést z nevědomí pocity bezradnosti, tíhy, ochromení nebo vzteku, které jsou vytěsněny, a které se musí dostat na povrch, aby došlo následně k jejich uvolnění. Tyto pocity mohou nějaký čas doznívat, přicházet a odcházet v nárazech a vlnách. Jinak to ani není možné.

Je velmi důležité vědět, že konstelace tyto jevy nevytváří, je pouze technikou, která umožní tyto jevy a emoce, které jsou v lidském nevědomí uloženy, vynést na povrch. Je proto důležité odhadnout své síly, mít odvahu a motivaci projít tímto procesem až do konce. Zodpovědností terapeuta je vynést skryté souvislosti z nevědomí klienta do světla vědomí. Klient má pak zodpovědnost za integraci účinků konstelace do svého života, tedy přebírá i iniciativu ve vyhledání případné další pomoci a pokračovaní v procesu, je-li třeba. I to Vám samozřejmě nabízím.

Stavění systémů v malé skupině do 14 osob.
Samozřejmostí je zachování naprosté důvěrnosti všeho, co se v rámci konstelace projeví, a všech informací, které při stavění zaznějí.

Autor: Vojtěch Černý
Akce od: 2014-05-29, 17:00
Akce do: 2014-05-29, 20:00
Místo: Ambulance klinické psychologie a psychoterapie - Františkánská 6, Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Lektor: Vojtěch Černý
Země lektora: ČR
Organizátor: PhDr.Vojtěch Černý, PhD.
Telefon:             +420 602 737 026      
E-mail: info@cervoy.cz
Web: www.psychologiebrno.cz
Cena: 400 Kč/1200 Kč