Den supervize systemicko-konstelační práce pod vedením Ivana Verného a Zlaty Šramové

19.05.2017 09:00

Supervizní setkání je určeno pro všechny zájemce o konstelační práci, nezávisle na tom, kde se metodu naučili. Jsme přesvědčeni, že je naší osobní a profesionální povinností se neustále vzdělávat, zkoumat nové přístupy a hlavně reflektovat svůj styl, abychom si uvědomili své hranice a mohli je zpracovat. Nabízíme jednodenní supervizní stavění konstelací, kde bude možnost pracovat ve dvou podskupinách a tak získat více reflexí. Zájemci o supervizi své konstelační práce se mohou hlásit a budou losováni na místě. Účastníci, kteří chtějí, aby jim byla postavena vlastní konstelace, jsou vítaní a mohou se hlásit nezávisle na své znalosti a zkušenosti s metodou konstelační práce. Chceme podpořit supervidované, aby si přizvali své známé nebo klienty. Pokud bude časový prostor a zájem, jsou supervizoři také ochotni demonstrovat a reflektovat svůj vlastní osobní styl.

 

Ivan Verný, M.D.

64-letý psychiatr, procesorientovaný psychoterapeut a výukový supervizor. Pracuje od roku 1984 ve vlastní praxi v Curychu a vede a vyučuje systemické konstelace od r. 1989 ve Švýcarsku, v Německu, Izraeli, Itálii, České republice, USA a na Slovensku. Hlavními zdroji jeho konstelační práce byli Bert Hellinger a Matthias Varga von Kibéd, ale čerpá také ze zdrojů humanistické a procesorientované psychologie, NLP, ericsonovské hypnoterapie, tance, bojových umění, jízdy na koních, vaření, 30 letého manželství a zkušenosti s dvěma (už dospělými) dcerami.

 

Zlata Šramová, PaedDr.

Psychoterapeutka a léčebná pedagožka. Držitelka Evropského certifikátu psychoterapie. V současnosti pracuje v privátní praxi, učí na SZÚ v Bratislavě a věnuje se v soukromém zařízení práci se seniory. Jako odborný garant konzultuje práci a vede školení v sociálním sektoru. Zaměřuje se na neverbální a netradiční formy komunikace s lidmi v komatu, umírajícími a těžce dementními. Od roku 2009 vede ženské iniciační skupiny. Využívá své zkušenosti z dlouhodobých výcviků dynamické a procesorientované psychoterapie, KIP, NLP, dramaterapie, systemických terapií stejně jako znalostí rukodělných kreativních technik. Konstelacím se věnuje od roku 1990, poslední roky vede semináře, výcviky a podílí se na supervizích. Ke svým učitelům řadí Ivana a Marianne Verných, Irenu Strossovou, Pavla Hlavinku a v posledním půlroce i Jiřinu Prekopovou.

 

Cena: 1800 Kč – cena pro supervidované vedoucí konstelací  a 1100 Kč – cena pro účastníky v rolích / klienty

Registrace: Přihlásit se můžete na adrese anna.audrlicka@popoli.cz Do emailu připojte svou adresu a telefon, děkujeme.

Storno: Pokud zrušíte svou účast více jak 3 týdny před začátkem semináře, storno poplatek neúčtujeme, do 1 týdne před konáním akce činí storno poplatek 30% z celkové ceny. Při stornování 1 týden a méně před konáním akce účtujeme celou částkou. Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. K plnění storno poplatků se zavazujete svým přihlášením na seminář. Děkujeme za pochopení.

 

Autor: MUDr.Ivan Verný
Akce od: 2017-05-19, 09:00
Akce do: 2017-05-19, 17:00
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Kraj: Praha
Lektor: MUDr.Ivan Verný a PaedDr.Zlata Šramová
Země lektora: Švýcarsko/Slovensko
Organizátor: Mgr.Anna Audrlická
Telefon:             +420 776 688 922
E-mail: anna.audrlicka@popoli.cz
Web:  
Cena: 1800 Kč - pro supervidované
1100 Kč - pro účastníky a klienty