Daan van Kampenhout: Léčivé rituály na kruhu předků

16.05.2014 17:00

Poznání a pochopení různých skupin kruhu předků dá účastníkům mocné rituály pro jejich vnitřní rovnováhu, integritu, léčení sebe sama i rodiny a systému, ze kterého pocházíme.“

Na šamanském kruhu čtyř směrů se nacházejí v  každé jeho čtvrtině různé skupiny předků. V rámci tohoto semináře prozkoumáme kruh předků za pomocí mnoha rituálů a cvičení prováděných jednotlivě, v malých skupinkách, i společně se všemi účastníky.  Metody, které zde budeme používat, pocházejí ze šamanismu a systemické konstelační práce a dále pak ze Systemického Rituálu, což je kombinace prvků těchto dvou metod do metody, kterou Daan během několika let vyvinul.

Setkáme se s  nejrůznějšími skupinami předků a díky tomuto setkání nám vzájemná komunikace s nimi přinese vhledy, léčení a rovnováhu pro všechny, kdo se této výměny zúčastní.  Setkáme se s biologickými předky naší vlastní pokrevní linie a zároveň s duchovními předky duchovního učení, jež následujeme. Do třetí skupiny patří mytologičtí předkové (krom jiných sem patří postavy z mýtů, filmů, knih, které nás inspirovaly). Nakonec se i setkáme s „těmi, co vědí“; s lidmi, kteří vědí více o cestě, po které ve svém životě kráčíme, protože po ní šli před námi a my jdeme v jejich stopách. 

 

Daan van Kampenhout – pochází z Holandska. Ve své práci spojuje aspekty rodinných konstelací a šamanských rituálů s chasidskými písněmi a motlitbami. Studoval u tradičních šamanských učitelů z různých kultur. Vyučuje a přednáší o šamanismu mezinárodně, pracuje v Evropě, Izraeli, v USA a na dalších místech. Je autorem tří knih a mnoha článků o tradičních a současných šamanských postupech v kombinaci s konstelační prací. Díky spojení rituálů a konstelací vyvinul své specifické pojetí Systemického Rituálu. V češtině vyšla jeho kniha Obrazy duše.
Daan navštíví Prahu již poněkolikáté a my se velmi těšíme na jeho nesmírně působivou, charizmatickou práci, šamanské léčivé písně i osobitý humor.

Místo: Praha, bude upřesněno. Začátek 16.5. ( pátek) v 17h, konec 18.5.(neděle) v 16h.
Cena: 4500 Kč. (Seminář je vedený v AJ s překladem do ČJ)

cask logo.jpgOrganizuje: Barbora Nádvorníková, Alena Hloušková.
Přihlášky:  alena.hlouskova@gmail.com, tel: 777 302 155
www.barboranadvornikova.cz, www.konstelace.info

 

Seminář podporuje: ČASK - Česká asociace systemických konstelací.www.cask.cz