Celodenní seminář konstelací v Ostravě s Richardem Opělou

14.06.2014 09:00

Seminář hledá odpovědi a řešení pro ty, kteří cítí těžkosti a problémy ve vztazích (rodinných, partnerských, pracovních), hledají svou identitu, usilují o vnitřní růst, nebo trpí chronickými symptomy.

KDY - sobota 14.6.2014, od 9:00 do 19:00 hodin

KDE - Psychiatricko-psychologická ambulance, Ostrava - Fifejdy, Lechowiczova 4

Lektor-Richard Opěla

 

V průběhu semináře budete mít možnost (vybírá se losem) postavit si model systému, který vás zajímá, ke kterému patříte, ve kterém vnímáte problém a hledáte jeho řešení.

Můžete rovněž být "pasivním" účastníkem, divákem, který se chce se systemicko-konstelační prací seznámit, nebo tím, kdo ještě hledá odvahu vstoupit na tuto cestu poznání.

Prosím, vezměte si s sebou domácí přezutí.

Cena semináře se platí na místě a je:

400 Kč pro účastníka bez možnosti stavět si vlastní konstelaci.

800 Kč pro účastníka, kterému byla postavena konstelace (pořadí vybíráno losem).

1000 Kč pro účastníka s přednostním stavěním konstelace - po předchozí domluvě (max. 2 na seminář).

Další informace můžete získat a přihlásit se můžete na tel. čísle 603413908, popř. na adrese info@systemika.info