Podmínky členství v ČASKu:

 

  1. Dovršený 28. rok života
  2. a)  minimálně 3 roky praxe v poradenském (poradenství osobního rozvoje, koučink a jiné) nebo terapeutickém oboru (např. kraniosakrální terapie, bodyterapie, psychoterapie, shiatsu, biodynamické masáže a jiné).

anebo

       b) ukončené vysokoškolské studium psychologie, medicíny, sociální práce, pedagogiky a speciální pedagogiky + 1 rok praxe v pomáhajících profesích

             Stačí splnit pouze jednu podmínku.

  1. Výcvik systemických konstelací v rozsahu minimálně 180 hodin u lektora schváleného radou ČASK. V ojedinělých případech (akreditovaný psychoterapeut, psychiatr, dlouholetý lektor konstelací, apod.) je možné se ucházet o členství i bez řádného výcviku systemických konstelací. V tomto případě žadatel doručí radě písemnou žádost s příslušným zdůvodněním. Je na vůli rady, zda této žádosti vyhoví.
  2. Všichni žadatelé souhlasí s etickým kodexem (viz níže) a zároveň se zavazují k průběžnému dalšímu vzdělávání (odborné semináře, supervize, intervize a jiné) a k sebezkušenosti v oboru systemických konstelací.
  3. Úhrada členského poplatku a pravidelná platba poplatků dle schváleného sazebníku.

Rada ČASK uznala výcviky systemických konstelací následujících lektorů:
 
Jana Bílého, informace: www.konstelace.info
 
Bhagata J. Zeilhofera, informace: www.rodinnekonstelace.cz
 
Zdeňky Tuškové, informace na: www.equilibrium.cz
 
lektorského týmu Ivana Verného MD, PeadDr. Zlaty Šramové a MUDr. Pavla Konečného.

PhDr. Jaroslava Simona, informace www.jaroslavsimon.cz
 
(Žádosti zájemců a zájemkyň, kteří mají konstelační výcvik jiný, jak zde uvedené, budou posuzovány individuálně radou ČASK. )
 
Roční poplatek člena ČASK činí 1000 Kč 
 
Máte-li zájem o bližší informace, popř. chcete-li zaslat svou přihlášku, můžete nás kontaktovat na   infocask@seznam.cz  .